Det händer

Vår förening leds av en styrelse som välj på årsmötet.

Hjärtat i vår förening är alla medlemmar som bildar aktivagrupper. Grupperna möts, bearbetar och planerar för idéer som de vill genomföra under kommande verksamhetsår.

Blodomloppet är våra Trädgårdsråd (3-4 ggr /år). Styrelsen bjuder in alla som är engagerade i aktivagrupperna för att tillsammans utveckla föreningen verksamhet framåt. Tillsammans jobbar vi med programläggning, förankring, idé- och organisationsutveckling, etc.

Med ovanstående organisation och struktur, försöker vi möta alla medlemmars unika behov av föreningsliv. Någon vill betala medlemsavgiften och är nöjd med att få en trädgårdstidning 6 gånger om året. Någon vill få kreativa idéer till egna trädgården och går på föredrag och följer med på resor. Ytterligare någon tycker det är allra roligast att träffa andra trädgårdnördar och prata trädgård. Någon annan är intresserad av att utveckla idéer för vårt program och drar igång en idégrupp tillsammans med andra medlemmar. Någon vill engagera sig långsiktigt och anmäler sitt intresse för styrelsearbete till valberedningen

Det är precis som det ska vara! Odlingsglädje och trädgårdsintresse tar sig olika uttryck hos olika medlemmar och det varierar över tid. Precis som i en trädgård, vi sår och skördar och lär oss längs vägen.

Följ oss på vår facebooksida www.facebook.com/kungsbackatradgardsvannerKTV
Där påminner vi om våra programevenemang och andra trevliga aktiviteter samt skriver om aktuella nyheter inom föreningen.