Om föreningen

Varmt välkommen till Kungsbacka Trädgårdsvänner

Vi är en idé- och viljedriven förening med en gemensam ambition att långsiktigt främja trädgårdskultur i samhället. Vi står stadigt i myllan men drivs framåt och förändras utifrån vilka evenemang och aktiviteter som våra aktivagrupper sätter i verket.

Du som är medlem  får vårt program hemskickat i början på varje år. Tillsammans, lust och kul är ledorden när vi skapar programmen.

Kungsbacka Trädgårdsvänner (KTV) är en av Sveriges största lokalföreningar knuten till Riksförbundet Svensk Trädgård. Föreningen startade 19 september 2005. Vi är en förening med många aktiva medlemmar som arrangerar unika trädgårdsevenemang för medlemmar och allmänhet i och runt Kungsbacka.

Vi är en mogen och klok förening som drar nytta av den vilja, lust och kunskap som våra medlemmar bär på. Vi är en ung, modig och nyfiken förening med blicken riktad framåt, mot nya äventyr!

Organisation och verksamhetsår

Vår förening leds av en styrelse som välj på årsmötet.

Hjärtat i vår förening är alla medlemmar som bildar aktivagrupper. Grupperna möts, bearbetar och planerar för idéer som de vill genomföra under kommande verksamhetsår.

Blodomloppet är våra Trädgårdsråd (3-4 ggr /år). Styrelsen bjuder in alla som är engagerade i aktivagrupperna för att tillsammans utveckla föreningen verksamhet framåt. Tillsammans jobbar vi med programläggning, förankring, idé- och organisationsutveckling, etc.

Med ovanstående organisation och struktur, försöker vi möta alla medlemmars unika behov av föreningsliv. Någon vill betala medlemsavgiften och är nöjd med att få en trädgårdstidning 6 gånger om året. Någon vill få kreativa idéer till egna trädgården och går på föredrag och följer med på resor. Ytterligare någon tycker det är allra roligast att träffa andra trädgårdsnördar och prata trädgård. Någon annan är intresserad av att utveckla idéer för vårt program och drar igång en aktivagrupp tillsammans med andra medlemmar. Någon vill engagera sig långsiktigt och anmäler sitt intresse för styrelsearbete till valberedningen

Det är precis som det ska vara! Odlingsglädje och trädgårdsintresse tar sig olika uttryck hos olika medlemmar och det varierar över tid. Precis som i en trädgård, vi sår och skördar och lär oss längs vägen.

Vi finns på Facebook www.facebook.com/kungsbackatradgardsvannerKTV
Där hittar du förutom alla våra programenliga evenemang, andra nyheter och tillkommande evenemang som dyker upp löpande under året.