Styrelsen

Leif Andersson - Ordförande

E-post: ordforande@kungsbackatradgardsvanner.se

Mobiltelefon: 0705-359274

Ingrid Lindskog - Vice Ordförande
Mobiltelefon: 0734-098743
Börje Wikner - Kassör
Ingrid Säfblad-Drake - Sekreterare
Mobiltelefon: 0707-356955
Julie Matthews - Medlemsansvarig
Gunilla Jansson - Ledamot
Mobiltelefon: 0705-758832
Camilla Eriksson - Ledamot
Pirkko Turpeinen - Ledamot
Björn Carlsson - Revisor ordinarie
Antonia Sanchez Hjortberg - Revisor
Kristina Lindmark - Revisor, ersättare