Styrelsen

Pernilla Fredgren - Ordförande
Märild Sidnäs - vice ordförande
E-post: ledamot3@kungsbackatradgardsvanner.se
Martina Dahlström - Ledamot
E-post: 
 
Hans Lidén - Kassör
Lotta Östling - Sekreterare
E-post: 
 
Medlemsansvarig
Paula Morelli - Ledamot
E-post:
Henrik Voss - Webbansvarig
Eva-Lotta Berntsson - Ledamot

E-post:

Mats Gustavsson - revisor sammankallande
Pehr Hasslöf - Revisor
Kristina Lindmark - Revisor suppleant