Styrelsen

Lena Togander - Ordförande

E-post: ordforande@kungsbackatradgardsvanner.se

Mobiltelefon: 0709-956446

Ingrid Lindskog - Vice Ordförande

E-post: ingrid.m.lindskog@gmail.com

Mobiltelefon: 0734-098743

Lisbeth Oscarsson - Sekreterare
Börje Wikner - Kassör
Gunilla Jansson - Ledamot

E-post: gunilla.j.onsala@bredband.net

Mobiltelefon: 0705-758832

Annika Andersson - Ledamot
Leif Andersson - Ledamot
Camilla Eriksson - Ledamot
Björn Carlsson - Revisor ordinarie
Antonia Sanchez Hjortberg - Revisor
Kristina Lindmark - Revisor, ersättare