Styrelsen

Pernilla Fredgren - Ordförande
Martina Dahlström - Vice Ordförande
E-post: 
 
Hans Lidén - Kassör
Lotta Östling - Sekreterare
E-post: 
 
Marie Abrahamsson - Medlemsansvarig
Hanna Wendelbo - Ledamot
E-post:
Henrik Voss - Webbansvarig
Märild Sidnäs - Ledamot
E-post: ledamot3@kungsbackatradgardsvanner.se
Eva-Lotta Berntsson - Ledamot

E-post:

Mats Gustavsson - revisor sammankallande
Pehr Hasslöf - Revisor
Kristina Lindmark - Revisor suppleant