Styrelsen

Pernilla Fredgren - Ordförande
Pirkko Turpeinen - Vice Ordförande
E-post: 
Hans Lidén - Kassör
Gunilla Wormbs - Sekreterare
E-post: 
Marie Abrahamsson - Medlemsansvarig
Lotta Östling - Ledamot
E-post:  ledamot1@kungsbackatradgardsvanner.se
 
Henrik Voss - Ledamot
E-post: ledamot2@kungsbackatradgardsvanner.se
Märild Sidnäs - Ledamot
E-post: ledamot3@kungsbackatradgardsvanner.se
Julie Matthews - Webansvarig
E-post: web@kungsbackatradgardsvanner.se
Björn Carlsson - Revisor ordinarie
Antonia Sanchez Hjortberg - Revisor
Kristina Lindmark - Revisor, ersättare